Arkivi

Kosova,me besime tradicionale dhe tolerancë bashkëkohore

"Bajrakli Gjamia"ne Peje
"Xhamia e Sinan Pashes",ne Prizren
27 maj 2013, Dojce Vele, Edhepse, besimet në Kosovë shpeshherë janë keqpërdorur për të krijuar ndarje, vetëdia e popullatës dhe përkushtimi i udhëheqësve fetar ka ndihmuar mbijetesën e tolerancës tradiconale ndërfetare.