Arkivi

Politikat zhvillimore dhe punësimi në Kosovë


12 maj 2012, Dojce Velle, Njw grant prej 23 milionë dollarësh i përcjellur nga dy grante tjera prej 13.9 milionë dollarësh nga dhjetë shtete donatore, është mbështetja e Bankës Botërore për Kosovën. Fondet hyne në buxhetin e Kosovës pasi ajo zbatoi me sukses reformat e përqendruara në punësimin dhe rritjen e qendrueshme ekonomike.

Serbët e Kosovës votojnë për parlamentin dhe presidentin e ri të Serbisë


6 maj 2012, Dojce Vele, Përkundër deklaratave  të vazhdueshme se nuk ka bazë ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë,  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me miratimin e qeverisë së Kosovës ka mundësuar që qytetarët serb  me të drejtë vote në Kosovë të ushtrojnë të drejtën për të votuar në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë.

Nuset e mitura tw komuniteteve RAE


Gezimi, 40 vjecar dhe gjysh
30 maj 2012, Dojce Vele,Tradita e martesave të hershme tek komunitetet RAE nuk kanë pësuar ndryshime me kohën dhe vajzat e tyre martohen-të mitura sikurse nënat dhe gjyshet e tyre. Martesa e hershme është si problem për emancipimin e familjeve RAE  poashtu. Ndërsa, kur fëmijët lindin fëmijet, sfidat janë të vetkuptueshme.