Arkivi

Komisioni Rajonal për Krimet e Luftërave të ish-Jugosllavisë

 30 dhjetor 2010, Dojce Vele, Këshilli Rajonal pas mbledhjes së 1 milionë nënshkrimeve do të kërkojë nga parlamentet e rajonit themelimin e Komisionit i cili do të punonte në zbulimin dhe publikimin e  fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut në territorin e ish Jugosllavisë

Vetem 10 aktvendime per krimet e forcave serbe ne Kosove

 5 janar 2011, Radio Kosova, Pwr të mijëra viktimat e vrara, të masakruara dhe të humbura në Kosovë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, nuk ka më shumë se dhjetë aktvendime të plotfuqishme për krime lufte në Kosovë. 

Të dhunuara nga forcat serbe-të harruara nga shoqëria e Kosovës

27 dhjetor 2010, Dojce Vele,  Te mijëra femrat e dhunuara nga forcat serbe në Kosovë, janë një kategori e ndjeshme e shoqërisë kosovare për të cilat, institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombtare kanë bërë pak qoftë në mbështetjen institucionale apo në sjelljen e përdhunuesve para drejtësisë.

Vazhdon riatdhesimi i kosovarëve nga vendet e treta

20 dhjetor 2010, Dojce Vele, Sipas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenje Sociale, në Kosovë deri më tani janë riatdhesuar 3,690 persona, 620 prej të cilëve nga Gjermania. Por, sa ka kapacitete Kosova për pranimin qytetarëve të vet dhe sa po mund ta gjejnë veten këto familje pas rikthimit në Kosovë? 

Pa-Varësia e votës për përsonat me aftësi të kufizuara3 dhjetor 2010, Dojce Vele, Në Kosovë, për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12-të dhjetorit kanë aplikuar 2,162 persona me aftësi të kufizuara, ndërsa në terren do të jenë aktive 115 ekipe mobile. Por, sa ju sigurohet atyre pavarësia e votës? 

Rritet mëdyshja e qytetarëve për pjesëmarrje në zgjedhje

3 dhjetor 2011, Dojce Vele, Prej zgjedhjeve të vitit 2000, pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në zgjedhje është në rënje e sipër. “Demokracia në Veprim” tash një muaj po punon në vetdijësimin e qytetarëve së pjesëmarrja në zgjedhje ështq menyra e vetme e ndertimit te institucioneve legjitime dhe demonstrimit te vullnetit te tyre per ndertimin e nje shteti demokratik.