Arkivi

Gjermanja që dëshiron të lutet si muslimane


11 shtator 2010, Radio Kosova, Frekuentimi i gjamive dhe faltoreve nga besimtaret muslimane dhe rritja e ketij numri ne festat fetare eshte I pritur. Por, trokitjen ne portat e nje gjamie troket nje gjermane eshte nje e papritur qe nuk ndodh perdite. Anxhela Demenge nga Leverkusen eshte katolikja protestane e cila ka ardhe ne xhamine "Mesxhidi Aksa"ne Leverkusen, për te mësuar faljen e vërtet islame.