Arkivi

Besimi, formë afrimi ndërmjet komuniteteve

30 korrik 2010, Dojce Vele, Në Prishtinë vepron një grup joformal i grave të religjioneve të ndryshme, të cilat me aktivitete të ndryshme synojnë afrimin ndërmjet komuniteteve nëpërmjet dialogut ndërfetar. „Por, rezultatet do të ishin shumë më të dukshme, sikur udhëheqësit e instituconeve kosovare të ishin ndërmarrës në veprime aq sa janë të zëshëm në deklarata, lidhur me tolerancën ndërfetare e cila pikon nga vet populli”-thonë anëtaret e këtij grupi.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5854471,00.html