Arkivi

Si jetojnë romët e kthyer nga Gjermania

27 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Sipas Zyres Federale për Migrim dhe Refugjatë me seli në Nyrnberg, që nga përfundimi I luftës e deri më tani nga Gjermania në Kosovë jane kthyer 9,800 romë. Por, si jetojne ata pas kthimit dhe sa e kanë gjetur ata veten serish në Kosovë.

Narkomania në Kosovë në rritje

21 janar 2010, Dojçe Vele. Narkomania në Kosovë është në rritje.Përdorues të drogave janë të të gjitha grupmoshat.Mirëpo, asnjë institucion nuk ka të dhëna të sakta për përdoruesit e drogës e as për sasinë e konsumimit të drogës në Kosovë.

Varësia nga drogat dhe përpjekjet për shkëputje

21 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Narkomania në Kosovë është fenomen në rritje. Mirëpo, asnjë institucion nuk ka të dhëna të sakta për përdoruesit e drogës e as për sasinë e konsumimit të drogës në Kosovë. Përdorues të drogave janë të të gjitha grupmoshave, përfshirë këtu edhe grupmoshat 14 deri në 16 vjec.

Numri i shkurorëzimeve në Kosovë është në rritje

20 janar 2010, Dojçe Welle. Edhe pse në krahasim me vendet perëndimore dhe ato të rajonit, numri i shkurorëzimeve në Kosovë është më i vogël, dukuria është aktualr dhe në rritje. Shkaqet kryesore, dhuna në familje si dhe gjëndja e rëndë ekonomike.

Rritet numri i shkurorëzimeve në Kosovë

20 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Edhepse në krahasim me vendet perëndimore dhe ato të rajonit, numri i shkurorëzimeve në Kosovë është më i vogël, fenomeni vazhdin të jetë aktual dhe në rritje. E, se cilat janë arsyet më të shpeshta të shkurorëzimit në Kosovë.

Lypës të vegjël ka në cdo qendër të Kosovës

15 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Në cdo qendër të Kosovës vërehen fëmijë të cilët shtyhen nga prinderit apo persona të tjerë që të kërkojnë lemoshë,.Policia e Kosovës e mbështetur nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka lancuar projektin “Të Drejtat e Fëmijëve-Largimi i lëmoshëkërkuesve” i cili po implementohet anembanë Kosovës. Projekti ka për qëllim identifikimin e fëmijëve që kërkojnë lëmoshë si dhe rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri.

Dhuna ndaj femrës në Kosovë

13 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Përjetimet e luftës, zhgënjimet e pasluftës, tranzicioni dhe ndryshimet e përgjithshme shoqërore, pozita e rëndë ekonomike, varfëria, papunësia, niveli i ulët i arsimimit dhe pabarazia gjnore, janë disa nga faktorët kryesore që cojnë deri tek dhuna ndaj femrës, e cila vjen më së tepërmi nga bashkëshorti, i fejuari apo njeriu me të cilin janë në lidhje.

Boris Tadic pret Krishtlindjet ne Manastirin e Decanit-Qytetarët protestojnë


7 janar 2010, Dojce Vele, Presidenti i Serbise Boris Tadic me rastin e Krishtlindjeve Ortodokse po qëndron në Manastirin e Decanit. Ardhja e tij u përcoll me protesta në qendër të Decanit, me kërkesën që kufijtë e Kosovës të mbeten të mbyllur për të gjithë ata që duan destabilizimin e saj.