Arkivi

Qendra Korrektuese për Femra dhe të Mitur në Lipjan


17 dhjetor 2009, Dojce Vele & Blue Sky, Në Qendrën Korrektuese për Femra dhe të Mitur në Lipjan, ndërkohë vuajnë dënimin 40 femra të burgosura, të denuara dhe të paraburgosura, më se 50 per qind të të cilave janë të dënuara për vrasje. Se  si trajtohen të burgosurat, në c´kushte jetojnë ato dhe sa respektohen të drejtat e tyre.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5029954,00.html