Arkivi

Rritje e papunësisë në Kosovë

13 nentor 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Sipas të dhënave të Ministrisë për Punë dhe Mirëqënje Sociale, cdo vit në Kosovë dalin rreth 10 mijë krahë të rinj pune, ndërkohë që statistikat flasin për një kuotë papunësie mbi 35 per qind. Nga ana tjetër, ekonomia e Kosovës nuk ka kapacitet për të absorbuar të gjithë ata që hynë në tregun e punës dhe nëse nuk veprohet shpejt, Kosova do të përballet me rritjen e papunësisë në vend të zvogëlimit të saj.