Arkivi

Roli i trashegimise kulturore ne zhvillimin e turizmit


15 tetor 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Zhvillimi i turizmit është një degë e rëndësishme e ekonomisë kosovare. Diversiteti kulturor dhe natyror ku ndërthuren vlerat e trashëgimisë tradicionale e bëjnë atë tërheqëse për vizitorët të cilët dëshirojnë të prekin nga afër gjurmët e epokave të ndryshme historike në këtë pjesë të Ballkanit.