Arkivi

Pervjetori i pare i komunes se Junikut


14 maj 2009, Dojce Vele & Blue Sky, Juniku krahas Mamushes dhe Hanit te Elezit, i cili ne kauder te procesit te decentralizmit per dy vjet funksionimit si Pilot njesi Komunale, po afrohet pervjetorit te funskionimit ne menyre te suksesshme. Kjo komune e re ne perendim te Kosoves përfshinë hapësirat territoriale të Junikut, Gjocajt dhe Jasiqit, duke lënë mundësinë që konform ligjeve të vendit t´i bashkangjitene edhe tri fshatra te tjera te komunes fiqnje te Gjakoves.