Arkivi

Seminari 25-të Ndërkombtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare

25 gusht 2006, Dojçe Vele, Seminari Ndërkombtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqipe, I cili u mbajt prej datës 14-të deri me 25 gusht, u organizua nga Fakulteti Filologjik në Prishtinë në bashkëorganizim me Fakultetin e Histori-Filologjisë në Tiranë, perkatesisht Dega e Gjuhesise. Për 12-të ditë seminariste dhe studiues nga mbarë bota u paraqitën me kumtesa, referime dhe ligjerata lidhur me studimet e fundit dhe problemet në fushën e albanologjisë.

"Open fun Futboll School"

11 gusht 2006, Dojçe Vele, Projekti "Open fun Futboll School", I financuar nga Organizata Joqeveritare daneze "Acrose Culture", është implementuar në gjashtë shkolla të Kosovës dhe është projekti I parë, ku janë të përfshirë fmiëjët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.