Arkivi

Peja në krye të kronikës së zezë

 Sheshi i Korzos ne Pejë 
27 shkurt 2006, Dojçe Vele, Në Kosovë vepron policia ndërkombtare dhe ajo vendore. Mirëpo, qyteti I Pejës, qëndron në krye të kronikës së zezë. Atje ndodhin vrasje serike: politike, ekonomike, raste gjakmarrjeje... Vrasjet nga struktura të organizuara kriminale në prag të zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës, shqetësojnë qytetarët dhe po vështirësojnë përmbushjen e këtij standardi të domosdoshëm të lëvizjes së lirë dhe krijimin e institucioneve të pavarura.