Arkivi

Fillon ndërtimi i Parkut të Paqes

Vila ne Bogë-Rugovë
Fatos Lajçi-Ambientalist
22 gusht 2005,Dojçe Velle - Në Rugovë të Kosovës, e cila është njëra ndër tri pjesët e propozuara të Parkut Ndërkufitar të Paqes në Ballkan, filloi faza e parë e implementimit të projektit "Ndërlidhja dhe fuqizimi i OJQ-ve ndërkufitare të Kosovës, Malit të Zi, dhe Shqipërisë në Levizjen për Parkun e Paqes në Ballkan (LPPB).