Arkivi

Decani bëhet me dy gjami

11 gusht 2010, Radio Kosova, Besimtarët decanas  në Muajin e Madhërishëm të Ramazanit po hynë më fillimin e punimeve në një gjami të re. Gjamia cila do t ëndërtohet nga kontributi i besimtarëve, është objekti i pare islam pas 110 vjetesh ne komunen e Decanit.