Arkivi

Rimëkëmbje e bujqësisë më fondet e Bashkimit Evropian

16 korrik 2010, Dojce Vele, Me qëllim të përmirësimit të standardeve ne industrinë e përpunimit të qumështit, mishit, pemëve dhe perimeve si dhe për të përforcuar aftësitë konkurruese dhe për të shtuar besimin e konsumatorëve në prodhimet vendore, Komisioni Evropian i ka dhuruar Kosoves 5,5 milionë euro grante per sektorin e bujqësisë. Edhe, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka intensifikuar stimulimin e kësaj dege të fuqishme të ekonomisë kosovare.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5810084,00.html