Arkivi

Banka Botërore mbështet reformimin e Administratës Publike në Kosovë

11 mars 2010, Dojce Vele, Dy grantet te ndara nga Banka Boterore prej 12.8 milione dollaresh do te ndihmojne reformimin e Administrates Publike ne Kosove si dhe formimin e zyrave moderne per sherbimet kadastrale. Keto dy grante vine vetem dhjete muaj pas anetaresimit te Kosoves ne kete institucion financiar nderkombetar.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5353686,00.html