Arkivi

Sa meritojnë partitë politike të Kosovës besimin e elektoratit të vet

16 nëntor 2009, Dojcë Vele & Radio Kosova, Krahas premtimeve të shumta gjatë cdo fushate zgjedhore, zgjedhjet e 15-të nëntorit Kosovën e gjetën me ekonomi te pazhvilluar dhe papunësi enorme.