Arkivi

Ndërprerja e shkollimit të vajzave në zonat e thella

15 shtator 2009, Dojce Vele & Blue Sky, Megjithëse shkollimi i femrës në zonat e thella të Kosovës edhe më tej mbetet një problem shqetësues, konceptet konservatore të familjeve patriarkale nuk janë më temë. Fenomeni i braktisjes se shkollës nga vajzat në të shumtën shfaqet si pasojë e gjëndjes së rëndë ekonomike, mungesës së infrastrukturës dhe të transportit të regullt apo edhe mungesës së sigurisë së mjaftueshme gjatë rrugëtimit nga fshatrat e largëta deri në qendrën më të afërt.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4736945,00.html