Arkivi

Goranët: "Ne jemi banorë të Kosovës"

24 prill 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Ne Kosove, pervec shumices shqiptare, jetojne edhe pese komunitete te tjera te cilet gezojne statusin e pakicave. Goranet jane banore te komuniteti boshnjak te cilet jetojne ne trevat malore te Kosoves, te cilet krahas veshtiresive te ndryshme, ata ankohen edhe per shtremberim identiteti.